Pateicība un atbalsts

Latviešu Evanģēliski luteriskās baznīcas Amerikā vārdā,izsakām pateicību un atbalstu Latvijas ārstiem un medicīnas darbiniekiem, kas pašaizliedzīgi dara grūto darbu vīrusa krīzes laikā. Mēs ticam, ka viens no cēlākajiem darbiem šajā pasaulē ir sniegt dziedināšanu un rūpes tiem, kam tās visvairāk ir vajadzīgas.

Šobrīd it īpaši aicinām atbalstīt ārstus un medicīnas personālu, kas strādā ar Covid slimniekiem, kā arī citus ārstus, kuriem krīzes laikā darbā jāsaskaras ar vēl nebijušiem pārbaudījumiem.Jēzus dziedināja cilvēku dvēseli un miesu. Mēs apzināmies, ka nepietiek ar pūlēm miesas dziedināšanā, ja daudziem dvēselē ir bailes un aizdomas.

Mūsu baznīcā un draudzēs esam arvien aicinājuši cilvēkus uzticēties ārstu padomiem, ievērot likumus, un esam lūguši par vakcinācijas straujāku izplatību. Mēs lūdzam, lai bailes tiek kliedētas un ļaudis novērtē jūsu lielo dabu. Mēs ticam, ka arī ārstu darbs ir Dieva dziedināšanas darbs, kas tiek veikts ar cilvēku rokām.

Mēs apzināmies, ka ārstiem pašreiz ir jāsaskaras ar daudzām un dažādām grūtībām, tajā skaitā ar neizpratni vai neuzticību no dažādām cilvēku grupām.Aicinām cilvēkus izprast un novērtēt ārstu, medicīnas māsu un visu medicīnas darbinieku rūpes un upurus un nošķirt tos no administratīvām vai politiskām problēmām.

Mēs aicinām Latvijas tautu uzticēties, ieklausīties un saprast, kādas ir ārstu patiesās vajadzības, un veidot tādu sabiedrību, kas vēlas dzirdēt un paļauties uz tiem, kas spēj palīdzēt arī pašās grūtākajās situācijās.

Svētību un izturību vēlot un sakot sirsnīgu paldies,

LELBA Pārvalde
māc. Ģirts Grietiņš, māc. Aija Graham, māc. Igors Safins, Andris Celcherts, Sandra Kalve, Kārlis Veilands, prāv. Anita Vārsberga-Pāža

LELBA Apgabala garīgie vadītāji
prāv. Daira Cilne (Rietumu apgabals), prāv. Sarma Eglīte (Vidienes apgabals),  prāv. Dāvis Kaņeps (Kanādas apgabals), māc. Laris Saliņš (Austrumu apgabals), LELBP Archibīskape Lauma Zušēvica (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē)

2021. gada novembrī

Citi Jaunumi