Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) 13. Asambleja. Sestā diena

Šīs dienas tēma bija cerība. Rīta dievkalpojuma Bībeles teksts bija par to, kā Jēzus apklusināja vētru. Un par to, ka arī mums ir cerība, lai kādā laivā, lai kādā vētrā mēs būtu, ka Jēzus ir blakus. Arī pirmā tematiskā sesija runāja par cerību. Ja mums ir viena miesa un viens Gars, tad arī viena cerība — pretspēks vienaldzībai un izmisumam. Par šo tēmu skaidri un ļoti pilnvērtīgi runāja Zviedrijas archibīskape emerita Antje Jakelena. Tika pacelti divi ļoti svarīgi punkti par to, kas tagad notiek pasaulē. Kā reaģēt uz klimata krīzi? Kā uz krievu uzbrukumu Ukrainai? Kā nezaudēt cerību? Kā Asamblejas līdzdalībnieki to apliecināja, mūsu visu cerība ir viena: tā, ko dāvina Kristus augšāmcelšanās uzvara pāri visam, kas jebkad, jebkuŗos apstākļos vai laikos, varētu šķirt mūs no Dieva mīlestības, kas atklājusies Viņā!

Zviedrijas archibīskape emerita Dr Antje Jakelena

Un tad? Pēkšņi uz skatuves uznāca jauniešu pārstāvji un pacēla savas balsis! Balsis, kuŗas mūs izaicināja! Balsis, kuŗās ir bailes, ka mēs daudz runājām par klimata krīzi, bet maz ko darām! Viņi bija vismaz kādi divi simti! Viņi izaicināja doties kopā gājienā uz trešo stāvu, lai dotos lejā uz pirmo! Bija plakāti, dziesmas un lūgšanas! Bija skaidrs, ka viņiem ir patiesas bailes par to, ko mēs visi kopā darām pāri zemei, pasaules dabai, kuŗa ir tikai viena! Visiem. 

 

Tas bija spēcīgs atgādinājums, ka ar runāšanu vien nepietiek. Ceram visi, ka Asamblejas kopējais vēstījums atspoguļos arī šo jauno cilvēku rūpes. Tās īstenībā ir visu mūsu rūpes un bailes, jo nesenās, ārkārtīgi draudīgās dabas katastrofālās pārmaiņas ietekmē itin visas paaudzes. 

Bija labi, ka viņi atgādināja visai Asamblejai, ka šis daudziem jo daudziem pasaules malu malās nav tikai kāds teorētiska pētījuma analīze, bet dzīvības un pat nāves jautājums.

Lai Dievs dod gudrību kā rīkoties, ka mūsu nākotnes cerības būtu arī nākamo paaudžu. Viņš lai dāvina gudrību, kā panākt to, ko jaunieši dziedāja līdz ar mums: “Together we can!” Kopā mēs varam! Un tikai kopā.

+Lauma

Foto: LWF/Albin Hillert
Video: Lauma Zušēvica

Citi Jaunumi