Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) 13. Asambleja. Pirmā diena

Vēsturiskā pilsētā Krakovā pulcējas Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) 13. Asambleja izteikti modernā pilsētas kongresa ēkā ar stiklu sienām. Klāt ir delegāti no 150 valstīm, kuŗās darbojās luterāņu baznīcas. Starp tām esam mēs! Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP) pārstāvu es, + Lauma, bet ir prieks, ka klāt ir arī prāveste Ieva Puriņa, ar kuŗu kopā rakstu šīs ziņas.

Prāveste Ieva Puriņa bija arī PLF Centrālā austrumu reģiona sanāksmē pirms Asamblejas, Oksfordā, Lielbritānijā. Īsi pirms Asamblejas, mums bija tas prieks uz jauniešu pirms Asamblejas sanāksmi sūtīt māc. Dr. Daces Skudiņas dēlu, Ringoldu Bagwasi. Viņš raksta atsevišķi par saviem piedzīvojumiem. Asamblejas vienojošā tēma: One Body, One Spirit, One Hope nāk no Apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4. nodaļas.

Rakstām pirmās dienas vakarā. Diena iesākās ar ļoti pacilājošu dievkalpojumu. Sprediķoja māc. Danielle Dolman Dokman no Surinamas. Sprediķis bija iedvesmojošs un stiprinošs, un izraisīja pateicīgu aplausu dāvanu. Teksts bija tas, kas parasti atskan Zvaigznes dienā, bet mācītājas fokuss bija uz austrumu gudro vīru jautājumu: Kur ir Bērns, kas dzimis Israēlas Ķēniņš? Viņas ilustrācija palika prātā, kad jautājumu salīdzināja ar akmeni, ko iemet rāmos ūdeņos, rodas vilnis pēc viļņa. Kā mēs katrs luterānis atbildām uz jautājumu par to, kur ir Kristus, būtiski ietekmē mūsu atbildes citiem visdažādākajiem jautājumiem.

Pievienojam video no Jauniešu preasamblejas ziņojuma, kuru viņi noslēdza dziedot nupat vienas no dalībnieces sacerētu dziesmu.

 

Blakus kārtējiem administrācijas jautājumiem un ziņojumiem, gatavojamies pārējo dienu programmai. Vakarā pulcējāmies Krakovas bijušā tramvaju depo, kas tagad pārvērsts par skaistu, lielu izklaides centru. Mūs uzņēma Krakovas pilsēta un Polijas Augsburgas konfesijas luterāņu Baznīca. Turp krustojām vienu tiltu, atpakaļ ceļā citu! Aiz tā vēl varēja redzēt vairākus tiltus pāri Vislas upei. Skaisti apgaismoti tilti lika domāt par PLF darbu te Krakovā. Lai Dievs svētī, ka Asamblejas laikā uzbūvēsim kādus jaunus tiltus, pa kuŗiem ejot tuvojamies cits citam un Kristum!

+Lauma

Video: Lauma Zušēvica
Foto: LWF/Albin Hillert/Jeremiasz Ojrzynski

Citi Jaunumi