Virsvalde

Virsvaldes prezidijs

Prezidente
arhibīskape
Lauma Zušēvica  ☞

Garīgais viceprezidents
LELBA prāvests
Gunārs Lazdiņš  ☞

Laicīgais viceprezidents
Pēteris Vīgants   ☞

LELBA laicīgā pārstāve
Sandra Kalve  ☞

Eiropas pārstāvis
mācītājs
Tālis Rēdmanis  ☞

Austrālijas pārstāvis
Miķelis Strīķis  ☞

Latvijas apgabals
Kārlis Žols  ☞

Sekretāre
Una Torstere  ☞

Kasiere
Baiba (Liepiņa) Rodiņa  ☞

 


Virsvaldes locekļi

Garīdznieki
Austrālijas apg. prāvests
Dr. Jānis Priedkalns ☞

LELBA Austrumu apg. prāveste
Anita Vārsberga-Pāža ☞

LELBA Rietumu apg. prāveste
Dr. Daira Cilne ☞

LELBA Vidienes apg. prāveste
Dr. Sarma Eglīte ☞

LELBA Kanādas apg. prāvests
Dāvis Kaņeps ☞

Lielbritānijas apg. prāvests
Dr. Andris Abakuks ☞

Vācijas apg. prāvests
Klāvs Bērziņš ☞

Zviedrijas apg. prāveste
Zilgme Eglīte ☞

 


Laji
LELBA Austrumu apg.
Vilnis Ore ☞

LELBA Rietumu apg.
Tamāra Rūsis

LELBA Vidienes apg.
Uģis Grīnbergs

LELBA Kanādas apg.
Uldis Dāboliņš

Lielbritānijā
Una Torstere ☞

Zviedrijā
Dr. Jānis Krēsliņš ☞

Latvijā
Jānis Putnis ☞