Pārdomas no «Vārds vieno!» 7. decembrim

7. decembrī piedāvājam atskatīties uz «Vārds vieno!» pārdomām par Raudu dziesmu 3:22-26 “Salasot lauskas”.
Pārdomas vada LELBP Kanādā prāvests Dāvis Kaņeps.

Citi Jaunumi