Pārdomas no «Vārds vieno!» 30. novembrim

30. novembrī piedāvājam atskatīties uz «Vārds vieno!» pārdomām par Jāņa evaņģēliju 2:1-12.
Pārdomas vada LELBP LELBA Kanādas apgabala Toronto Sv. Jāņa draudzes prāvests emeritus Dr. Fricis T. Kristbergs.

Citi Jaunumi