Pārdomas no «Vārds vieno!» 14. decembrim

14. decembrī piedāvājam atskatīties uz 8. septembra «Vārds vieno!» pārdomām «Kas vieno 5. Mozus gr. 34. nodaļu un Jāņa evaņģēlija 17:26?»
Pārdomas vada LELBP Latvijas apgabala Valtaiķu draudzes māc. Varis Bitenieks.

Citi Jaunumi