Pārdomas no «Vārds vieno!» 13. decembrim

13. decembrī piedāvājam atskatīties uz 25. augusta «Vārds vieno!» pārdomām par Habakuka grāmatas 3:17-19.
Pārdomas vada LELBP archibīskape Lauma Zušēvica.

Citi Jaunumi