Lūgsim par Indiju, Pakistānu un Šrilanku

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Pasaules luterāņu federācija aicina mūs šajā nedēļā līdz ar pasaules luterāņiem lūgt par Indiju, Pakistānu un Šrilanku. Mājas lapā, lutheranworld.org ievietoti materiāli ar ko dalos, lai tie ievadītu mūsu pārdomas un lūgšanas.
Kaut šobrīd LELB atbalsta Ārmisijas darbu Annas Irbes misijas centrā, ilgus, ilgus gadus to atbalstījām un arvien esam lūgšanās ar visiem, kas tur mājo un strādā. Lai Dievs mūs vieno rūpēs par tiem, kas šobrīd traģiski cieš vīrusa sekas un dāvina iespējas atbalstīt tos, kas pašaizliedzīgi un varonīgi kalpo līdzcilvēkiem viņu ciešanas.
Jēzus teica: “Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs.” (Mt. 7:1). Mazs liekas, ko paši spējam, bet neuzdosim lūgt, meklēt kā palīdzēt un klaudziniet pie tām durvīm, aiz kuŗām strādā tie, kas spēj vairāk darīt kā mēs.
Lai Dievs pasargā, svētī un dziedina!
Jūsu
Archibīskape Lauma

No Pasaules luterāņu federācijas:
India, Pakistan, Sri Lanka
PRAYER CYCLE
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/india-pakistan-sri-lanka

Foto: Tālis Rēdmanis

Citi Jaunumi