Lūgšanās pavadīts 2022. gada noslēgums!

LELBPasaules Virsvaldes loceklim Vācijā, Pēterim Vīgantam, tika lūgts uzrakstīt noslēguma rakstu 2023. gada Baznīcas Gadagrāmatai. Viņš to lieliski veica! Aicinu katru izlasīt “Beigas — bet atkal arī sākums”. Autors necentās minēt, kas viss būs noticis 2023. gadā, bet aicināja atskatīties 2022. gadā un saredzēt tajā to, no kā varam mācīties. Raksta noslēguma vārdi dziļi uzrunāja: “Man iemācīts, ka visas lūgšanas jābeidz ar vārdiem: “Ne mans, bet Tavs prāts lai notiek, āmen”, lai būtu skaidrs, ka mēs paļaujamies uz Dievu visās lietās.”

Vai visās lietās piepildījās jūsu cerības? Minu, ka nē. Vēl naida, baiļu, raižu, sēru un bēdu ēnas aptumšo tos, kuŗi alkst pēc miera, taisnības, drošības. Bet, arī 2022. gadā, paldies Dievam, bija mirkļi, kas iepriecināja un apliecināja, cik liela Dieva žēlastība un brīnišķīgs Svētais Gars, kad tas dzīvu dara un atjauno degsmi un stiprina cerībā!

Atskatoties jebkuŗā dzīves posmā, dažas dienas ilgi paliks atmiņā. LELBP tāda bija 2022. gada 12. aprīlis, kad saņēmām ziņu, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs mūs uzņēma un atzina par Baznīcu, kuŗa ir atvasināma no 1928. gadā reģistrētās evaņģēliski luteriskās baznīcas. Lēmums izraisīja pateicību visiem mūsu priekštečiem un iedvesmoja visus, kuŗi tagad kalpo! Ieejam jaunā darbības posmā, lai tas nes svētību!

Reiz lasīju: “Ko Jaunais gads nesīs, būs ļoti atkarīgs no tā, ko mēs nesīsim Jaunajam gadam.” (“What the New Year brings to you will depend a great deal on what you bring to the New Year.” — V. McLellan) Ienesīsim 2023. gadā mūsu paļāvības un pateicības pilnās lūgšanas — kā arī tās, kuŗas lūdz pēc gudrības neziņā, pēc Gara spēka, piedzīvojot nogurumu, pēc labiem brāļiem un māsām Kristū, kuŗi cits citu nes. Lūgsim, ka labā saticībā un Kristus mīlestībā arvien sadarbosimies par godu Dievam, par svētību Baznīcai, ģimenēm, draugiem, svešiniekiem, un tiem, kuŗi vēl ir meklētāju ceļā.

Lūgsim, lai Dievs nes svētību un mieru, taisnības uzvaru Ukrainai. Lūgsim, lai Kristus nes žēlastību cietējiem, izsalkušajiem dienišķo maizi, cerības dziedinošo gaismu izmisušajiem, iepriecinājumu bēdīgajiem un mierinājumu sērotājiem. Svētais Gars lai nes drosmi un degsmi, ilgas mīlestībā kalpot katram Latvijā un pasaulē. Dievs lai dāvina gudrību mums saprast, ka un kā Viņam vajadzīgas arī mūsu sirdis un darbs, lai piepildītos šīs lūgšanas. Un ja gadītos, ka kļūst pārāk grūti, vai mums liekas viss tas neiespējami? Tad paļāvībā lūgsim: “Ne mans prāts, bet Tavs prāts lai notiek. Āmen!”

+Lauma Zušēvica,
LELBP archibīskape

Citi Jaunumi