Lūgšana par Ukrainu

Ukrainai uzbrūk ienaidnieks, lūdzam, dodies palīgā

Visvarenais Dievs, katra Radītājs un Sargs –
Dodies palīgā –
Kristu, Tu miera nesējs, Pestītājs un Patiesība vienīgā
Dodies palīgā –
Svētais Gars, kas esi brīvs doties, kurp vēlies, un pildīt cilvēku
sirdis un dāvināt cerību.

Mēs lūdzam, Trīsvienīgais Dievs,
Dodies palīgā –
Un esi klāt Ukrainai. Dievs, ir noticis ļauns, paša ļaunuma uzbrukums.
Cieš tavi bērni, mūsu māsas un brāļi Kristū.
Mūsu spēks palīdzēt ir tik vājš, esi Tu viņu spēks, kuŗi cer uz Tevi un
Tiem, kuŗi var palīdzēt aizstāvēt patiesību un novērst, uzvarēt ienaidnieku.
Apstādini to.
Mēs lūdzam paļāvībā un pārliecībā, ka Tev nekas nav neiespējams.
Mēs uzdrīkstamies lūgt, aicini palīgā tos, kuŗi var palīdzēt apstādināt
ienaidnieku, kas kāro pēc Ukrainas un, viltus un melu pavadīts, to grib iekarot.
Kaut notiktu kā esi solījis, ka Gara ieročiem apbruņoti, uzvarēs Tevis apžēlotie
un stiprinātie. Tie, kas grib dzīvot mierā, brīvībā, bez bailēm un briesmām.

Dodies palīgā arī mums, lai mēs atrastu kā palīdzēt. Paldies par visām tām
reizēm, kad esi palīdzējis. Šodien un rīt Tavs Svētais Gars lai vada mūs un caur
mums kalpo, lai mūsu lūgšanas vārdus Tu varētu piepildīt savā žēlastībā,
patiesībā un spēkā.
Lūdzam, no sirds, dodies palīgā un uzklausi, ko esam lūguši Tava Dēla, Jēzus Kristus, mūsu
Pestītāja un Svētdarītāja Gara vārdā. Āmen.

Arhibīskape Lauma Zušēvica

 

FOTO: T. Rēdmanis

Citi Jaunumi