Lūgšana 2022. gada 18. novembrim

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
No sirds novēlot jums Dieva svētītus Latvijas Valsts dibināšanas atceres svētkus, dalos ar lūgšanu, kuŗa radās dienās pēc tam, kad korī Brusubārda dziedāju Milvoku 18. novembŗa svinību aktā. No paša sākuma dziedājām Ukrainas himnu. Klāt bija gandrīz 40 māsas un brāļi no Ukrainas draudzes. Mēs dziedājām četrbalsīgi, viņi — vienā balsī, kas izklausījās kā atbalss no citas realitātes. Arī mūsu latviešu dziesmas skanēja skaisti, spēcīgi, tomēr apziņā, ka šis laiks prasa ne tikai dziedāt, bet lūgt un vēlreiz lūgt.

Jūsu,
+ Lauma

Lūgšana 18. novembrī — laikā, kad ik pa brīdim gaviļu dziesmām atskan cita atbalss.

Dievs, šī ir Latvijas diena! Diena, kuŗā priecāties kā svētkos pienākas. Diena pateikties par mūsu brīvību, Satversmes simtgadi, Prezidentu un Saeimu; diena spēcīgām dziesmām! Dievs, ik pa brīdim atskan cita atbalss. Dziedam, bet dzirdam citu atbalsi. Tik tuvu mūsu tēvzemei pārāk daudzi cieš, cieš tie, kuŗiem nežēlīgi uzbruka, cieš bērni, nevainīgie. Viņu balsis neapklust, tām pievienojas tās, kuŗu sirdīs aug nemiera pilnas bailes arī par latvju tautas drošību.

Mēs no sirds lūdzam, atjauno apziņu, ka mūsos pašos ir liels spēks — spēks, kas nāk no Tevis, Kuŗam lūdzot dziedam: Dievs, svētī Latviju! Tavs dāvātais spēks ir pretspēks netaisnībai, tumsai un izmisumam. Tas spēks senā pagātnē un vakar iedrošināja mūsu tautas varoņus un vadoņus. Iedrošini, atjauno ilgas cīnīties par taisnību, par mieru, par patiesību.

Svētī, Dievs, mēs lūdzam, Latviju caur katru, kas lūgšanas un dziesmas pārvērš darbos un strādā par labu visai latvju tautai, vienalga, kur tās bērni atrastos. Dod, ka miers, līdz ar taisnību un žēlsirdību, iestātos savā spēkā visā pasaulē. Pasargi visus no tā, kas ļauns vai nes postu; dāvini, ka visām mūsu gaviļu un pateicības pilnām dziesmām atbalss būtu viena. Āmen.

Citi Jaunumi