LU Teoloģijas fakultāte aicina studēt teoloģiju

Ja vēlies mācīties strukturēti un kritiski domāt, uzdot jēgpilnus jautājumus, ja vēlies labāk izprast sevi, sabiedrību, gūt vispārēju priekšstatu par pasaules reliģijām un kristīgo reliģiju un kultūru konkrēti, ja vēlies uzzināt par kristīgās ticības izcelsmi un tās vēsturisko attīstību, spēt līdzsvaroti risināt dzīves problēmas, kļūt par izglītotu un labāku cilvēku savā ģimenē un valstī — tev ir jāstudē teoloģiju! Latvijas universitātes Teoloģijas fakultāte piedāvā bakalaura, maģistra un doktora grāda studiju programmas teoloģijā un reliģijpētniecībā. Plašāk informācija LU TF vietnē LU TF vietnē.

Citi Jaunumi