Draudze

Upsalas draudze

Ziemassvētku dievkalpojums Upsalas latviešu ev.lut. draudzē

Ziemassvētku dievkalpojums Upsalas latviešu ev.lut. draudzē 25.decembrī plkst 11.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols