Valsts svētku dievkalpojums Stokholmas latviešu ev.lut. draudzē

Valsts svētku dievkalpojums 18.novembrī plkst 17.30
Storkyrka, Trångsund 1, Gamla Stan