Sv. Toms – apustulis

1Kor 2:1–10; Ef 2:19–22; Jņ 20:24–29

krāsa – sarkana

 

 

Kurš tad ir godības Ķēniņš? Kungs, stiprais un varenais, Kungs, varenais kaujā! (Ps 24:8)
Ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk Kunga vārdā! Ozianna augstībā!” (Mt 21:9)