Sv. Sīmanis un Sv. Jūda – apustuļi

Ef 2:19–22; Ef 4:7–12; Jņ 15:17–25
Ps 11; Jer 26:(1–6), 7–16; 1Jņ 4:1–6; Jņ 14:21–27

krāsa – sarkana

 

Patiesi! Kungs, mūsu Dievs, ir glābiņš Israēlam! (Jer 3:23)
Pavēlējis ļaužu pūlim apsēsties zemē, viņš ņēma šīs septiņas maizes un arī zivtiņas, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, bet mācekļi – ļaudīm. (Mt 15:35–36)