Sv. Pēteris un Sv. Pāvils – apustuļi

Ps 87:1–3, 5–7 (3); Apd 12:1–11; 2Tim 4:6–8, 17–18; Jņ 21:15–19

krāsa – sarkana

 


Dievs neatņem dzīvību un meklē iespēju, lai atstumtais nepaliek atstumts no viņa. (2Sam 14:14)

Farizeji un viņu rakstu mācītāji sāka kurnēt pret viņa mācekļiem: “Kādēļ jūs ēdat un dzerat kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” Jēzus tiem atbildēja: “Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem.” (Lk 5:30–31)