Sv. Lūka – evaņģēlists

Ps 124; Jes 43:8–13 vai Jes 35:5–8; 2Tim 4:5–11; Lk 1:1–4, 24:44–53

krāsa – sarkana

 


Dievs saka: “Un tad piesauc mani posta dienā – es tevi glābšu, un tu godāsi mani.” (Ps 50:15)

Visas savas rūpes uzveliet viņam, jo viņš gādā par jums. (1Pēt 5:7)