Sv. Jānis – apustulis un evaņģēlists

Ps 116:12–19; 1Moz 1:1–5, 26–31; Jņ 1:1–40; Jņ 21:19–25

krāsa – balta

 

 

Saki: man vainas nav! Patiesi, lai viņa dusmas iet nost no manis! – Tiešām, es tiesāšu tevi par to, ka tu teici: es negrēkoju! (Jer 2:35)
Esiet skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz jums nesto žēlastību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. (1Pēt 1:13)