Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 123; Ech 2:1–5; 2Kor 12:2–10; Mk 6:1–13
1Moz 17:1–7; Rm 6:3–11; Mk 8:1–9

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Frankfurtes un apkārtnes draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
Viļakas draudze, Dd/BAL, māc. Mārtiņš Vaickovskis

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Albans, Bishop Alan Smith, Bishop Richard Atkinson, Bishop Michael Beasley
Church of Sweden: Diocese of Linköping, Bishop Martin Modéus

Es liecināšu par Dieva Kunga vareniem darbiem, es atgādināšu, ka vienīgi tu esi taisns! (Ps 71:16)
Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. (Ef 2:10)