Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 116:1–9; Jes 50:4–9a; Jk 3:1–12; Mk 8:27–38
Jer 7:21–28; Ef 3:13–21; Lk 14:1–11

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Deitonas draudze (ASV)
Zlēku draudze, Ld/PI, māc. Jānis Kalniņš

PORVOO PRAYER  – Church of Ireland: Diocese of Tuam, Killala and Achonry, Bishop Patrick Rooke
Church of England: Diocese of Bath and Wells, Bishop Peter Hancock, Bishop Ruth Worsley

Kungs, tu taču redzi mokas un sūrumu, tu pamani to un ņem savā rokā. (Ps 10:14)
Slimā bērna tēvs sacīja Jēzum: “Ja tu ko spēj, iežēlojies par mums.” (Mk 9:22)