Pūpolu svētdiena

Palmarum
Ps 31: 8-15; Jes 50:4-9a ;Flp 2:5-11; Mk 14:1-15:47

Ciešanu laika otrā svētdiena
Zah 9: 9-10; Flp 2:5-11; Jņ 12:12-16

krāsa – sarkana

Aizlūgums
_Kristus Apvienotā  draudze (Īrija), diak. Imants Miezis
  Varakļānu Sv. Krusta draudze, Dd/BAL , palīgmāc. Guntars Agate Paeglis

PORVOO PRAYER –  Church of Ireland: Diocese of Armagh, Archbishop John McDowell 

Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Funen, Bishop Tine Lindhardt

Cilvēka Dēlam jātop paaugstinātam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība (Jņ 3:14b-15)