Draudze

Upsalas draudze

Pļaujas Svētku Dievkalpojums Upsalas latviešu ev.lut. draudzē

Pļaujas Svētku Dievkalpojums Upsalas latviešu ev.lut. draudzē Vindhems baznīcā, Vindhemsgatan 9, Upsala 9.oktobrī plkst 11.00 Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols.