Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 30; Vdz 3:22-33 vai Sāl 1:13-15; 2:23-24; 2Kor 8:7-15; Mk 5:21-43
Jes 43:1–7; 1Pēt 3:8–15a; Mt 5:20–26

krāsa – zaļa

Aizlūgums
Freiburgas draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
Vijciema draudze, RAd/VA, palīgmāc. Andris Reiters

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Lincoln, Bishop Christopher Lowson, Bishop David Court, Bishop Nicholas Chamberlain
Church of Sweden: Diocese of Härnösand, Bishop Eva Nordung Byström
Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Lappo, Bishop Simo Peura

Liels mūsu Kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. (Ps 147:5)
Dievam visas lietas iespējamas. (Mk 10:27)