Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 146; Jes 35:4–7a; Jk2:1–10, (11–13), 14–17; Mk 7:24–37
Īj 5:17–26; Gal 5:25–6:10; Lk 7:11–16

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Denveras draudze (ASV)
Ziemupes draudze, Ld/GR, māc. Jānis Bitāns un Atis Grīnbergs

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Salisbury, Bishop Nicholas Holtam, Bishop Andrew Rumsey, Bishop Karen Gorham
Church in Wales: Diocese of St Asaph, Bishop Gregory Cameron
Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Ribe, Bishop Elof Westergaard

“Liedz savai balsij raudas un asaras acīm, jo tavam darbam būs alga,” saka Kungs. (Jer 31:16)
Vai tad Dievs lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti? (Lk 18:7)