Otrie Ziemsvētki

Pirmā asinsliecinieka Sv. Stefana piemiņas diena

Redzi, es došu tiem nākamību un dziedināšanu, es tos dziedēšu un dāvāšu tiem bagātību, mieru un drošību. (Jer 33:6)

Gani savā starpā runāja: “Iesim uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko Kungs mums ir pavēstījis.” (Lk 2:15)