Nevainīgo bērnu diena

Ps 124; Atkl 14:1–5; 1Jņ 1:5–2:2; Mt 2:13–18

krāsa – sarkana

 

 

Lai tālu mums ir doma, ka mēs pamestu Kungu! (Joz 24:16)
Jūs, mīļotie, uzceliet sevi kā namu savas ticības svētumā, un, Svētajā Garā lūgdamies, saglabājiet sevi Dieva mīlestībā un gaidiet mūsu Kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz mūžīgo dzīvību! (Jūd 1:20–21)