Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Stokholmas latviešu ev.lut. draudzē

7.novembrī plkst 14.00, Somu baznīcā mirušo piemiņas dienas dievkalpojums un kafija