Lieldienu laika trešā svētdiena

Misericordia Domini
Ps 4; Apd 3:12-19; 1Jņ 3:1-7; Lk 24:36b-48

Lieldienu laika trešā svētdiena
Ech 34:1-16; 1Pēt 2:21b-25; Jņ 10:12-16

krāsa – balta

Aizlūgums
_Kitčeneras dievkalpojuma kopa (Kanāda), prāv. Ivars Gaide
  Vecogres draudze, Dd/MA, māc Uldis Matīss

PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Blackburn, Bishop Julian Henderson, Bishop Jill Duff,
Bishop Philip North
Scottish Episcopal Church: Diocese of Brechin, Bishop Andrew Swift
The Lutheran Church in Great Britain: Bishop Tor Berger Jørgensen

Kristus saka: “ES ESMU labais gans. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību.” (Jņ 10:11a, 27-28a)