Lieldienu dievkalpojums LELBA Austrumu apgabalā

Dievkalpojums Lieldienās 2020. gada 12. aprīlī
LELBA Austrumu apgabala izkārtojumā ar māc. Jura Saivara, Ivara Kuškēvica, un Kristīnes Pāžas palīdzību.

https://vimeo.com/405258387