Lielā Piektdiena

Ps 22; Jes 52:13-53:12; Ebr 4-14-16, 5:7-9 vai Ebr 10-16-25; Jņ 18:1-19:42

Hoz 6:1-6; 2 Moz 12:1-11; Jņ 18:1-19:42

krāsa – melna