Kristus piedzimšanas svētvakars

Slāpst man dvēsele pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva! Kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā? (Ps 42:3)

No austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja: “Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt.” (Mt 2:1–2)