Gavēņa laika trešā svētdiena

Oculi
Ps 19; 2Moz 20:1-17;1.Kor 1:18-25; Jņ 2:13-22
Jer 26:1-16, 24; Ef 5:1-9; Lk 11:14-28

krāsa – violeta

Aizlūgums
_Latviešu Apvienotā draudze Kalamazū (ASV), māc. Aija Graham
  Valmieras Sv. Sīmaņa draudze, māc. Edijs Kalekaurs un Modris Īvāns

PORVOO PRAYER – Church of England: Diocese of Chelmsford, Vacancy – Bishop of Chelmsford, Bishop John  Perumbalath, Bishop Roger Morris, Bishop Peter Hill 

Church of Sweden: Diocese of Karlstad, Bishop Sören Dalevi

Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. (Lk 9:62)