Gavēņa laika piektā svētdiena

Judica
Ps 51: 3-14; Jer 31:31 ;Ebr 5:5-10; Jņ 12:20-33

Ciešanu laika pirmā svētdiena
Īj 33: 23-28; Ebr 9:11-15; Jņ 8:46-59

krāsa – violeta

Aizlūgums
_Kvīnslandes  draudze (Austrālija)
  Vangažu draudze, RAd/IK , māc. Videmārs Rumpēters

PORVOO PRAYER –  Church of Sweden: Diocese of Lund, Bishop Johan Tyrberg
Church of Ireland: Diocese of Cashel, Ossory and Ferns, Bishop Michael Burrows
Church of England:
Diocese of Ely, Bishop Stephen Conway, Bishop Dagmar Winter

Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.” (Mt 20:28)