Epifānijas laika pirmā svētdiena – mūsu Kunga kristības

Ps 29; 1 Moz 1:1-15; Apd 19:1-7; Mk 1:4-11

Jes 42:1-8; Rm 12:1-6; Lk 2:41-52

krāsa – balta

Aizlūgums:
Memmingenas draudze (Vācija), archibīskaps emeritus Elmārs E. Rozītis
Umurgas draudze, RAd/VA, evaņģēliste – mācītāja pienākumu izpildītāja Īvanda Ceijere

Novērs man acis, lai neskatās niekus. (Ps 119:37)

Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet,  iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz Viņa būvēts, esit stipri ticībā. (Kol 2:6-7)