Epifānijas laika pēdējā svētdiena – Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

Ps 99; 2Moz 34:29-35; 2Kor 3:12-4:2; Lk 9:28-36, (37-43)

Svētdiena pirms Gavēņa laika – Esto mihi
1Moz 12:1-9; 1Kor 13:1-13; Lk 18:31-43

krāsa – balta

AIZLŪDZAM PAR:
Toronto Sv.Jāņa draudzi Kanādā un māc Ģirtu Grietiņu
Bērzaunes draudzi Dd/MA un māc. Ivaru Cišu

PORVOO PRAYER:

Church of England: Diocese of Canterbury – Archbishop Justin Welby, Bishop Rose Hudson-Wilkin, Bishop Jonathan Goodall, Bishop Rod Thomas, Bishop Norman Banks
Church of Ireland: Diocese of Down and Dromore, Bishop David McClay

Ceri uz Kungu, esi stiprs un drošini savu sirdi! Ceri uz Kungu! (Ps 27:14)