Epifānijas laika 6. svētdiena

Ps 1; Jer 17:5-10; 1Kor 15:12-20; Lk 6:17-26

Trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – SEPTUAGESIMA
Dan 9:18, 20-24; 1Kor 9:24-27; 10:1-5; Mt 20:1-16a

krāsa – zaļa

AIZLŪDZAM PAR:
Valtaiķu autonomo draudzi un māc. Vari Bitenieku
Berģu draudzi RAd?RI, un māc. Videmāru Rumpēteri 

PORVOO PRAYER:

Church of Ireland: Diocese of Tuam, Limerick and Killaloe, vacant
Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Roskilde, Bishop Peter Fischer-Moeller

Ne sava taisnīguma dēļ mēs zemojamies – tev labvēlību lūdzam – jo liela tava žēlastība. (Dan 9:18b)