Epifānijas laika 5. svētdiena

Ps 138; Jes 6:1-8, (9-13); 1.Kor 15:1-11; Lk 5:1-11
Jes 40:12-17, 21-24; Rm 8:24-30; Mt 13:24-30

krāsa – zaļa

AIZLŪDZAM PAR:
Vavkūveras draudzui Kanādā un prāv. Dr Dairu Cilni
Bauskas draudzi Ld?BA, māc Aivaru Siliņu

PORVOO PRAYER:

Church of England: Diocese of Worcester, Bishop John Inge, Bishop Martin Gorick
Church of Norway: Diocese of Hamar, Bishop Solveig Fiske

Nāciet un raugiet, ko dara Dievs, – varens viņš parādās cilvēka dēliem! (Ps 66:5)