Divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 16; Dan 12:1–3; Ebr 10:11–14, (15–18), 19–25; Mk 13:1–8
1Moz 8:1–11; Rm 13:8–10; Mt 8:23–27

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Argentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudze (Argentīna), māc. David J. Calvo
Apriķu draudze, Ld/GR, māc. Erlands Lazdāns

PORVOO PRAYER  – Estonian Evangelical Lutheran Church: Archbishop Urmas Viilma, Bishop Tiit Salumäe, Bishop Joel Luhamets
Church of England: Diocese of Rochester, Bishop James Langstaff, Bishop Simon Burton- Jones

Cel savu balsi kā ragu! Stāsti manai tautai par tās pārkāpumiem! (Jes 58:1)
Tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu; pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, – kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un no jauna gribat ļaut tiem sevi paverdzināt? (Gal 4:9)