Baltā svētdiena

Quasi modo geniti
Ps 133; Apd 4;32-35; 1Jņ 20:19-31

Lieldienu laika otrā svētdiena   Dominica in albis:
1Moz 32:22b-32; 1Jņ 5:4-10; Jņ 20:19-31

krāsa – balta

Aizlūgums
_Klīvlandes apvienotā  draudze (ASV), prāv. Sarma Eglīte
  Vecauces draudze, Ld/Je, prāv.Oskars Laugalis 

PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Derby, Bishop Libby Lane, Bishop designate Malcolm
Macnaughton
Church of Ireland:
Diocese of Clogher, Vacant
Evangelical Lutheran Church in Denmark:
Diocese of Aalborg, Bishop Henning Toft Bro