Augsburgas Ticības apliecība

Kā vairogs tevi sargās Dieva patiesība. (Ps 91:4)
Jēzus sacīja: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ 8:31–32)