Adventa trešā svētdiena

Jes 12:2–6; Cef 3:14–20; Flp 4:4–7; Lk 3:7–18
Jer 1:4–10, 17–19; Flp 4:4–7; Jņ 1:19–28

krāsa – violeta vai zila


Aizlūgums
Aijovas draudze (ASV), māc. Aivars Pelds
Ādažu draudze, RAd/IK, māc. Ivars Jēkabsons, palīgmāc. Jānis Kopštāls

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Southwell and Nottingham, Bishop Paul Williams, Bishop Tony Porter
Church of Norway: Diocese of Borg, Bishop Atle Sommerfeldt

Es atklāšu savu svēto vārdu manai Israēla tautai. (Ech 39:7)
Jēzus lūdza: “Esmu darījis zināmu viņiem tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.” (Jņ 17:26)