Adventa otrā svētdiena

Aizlūgums
Montreālas Trīsvienības draudze (Kanāda), vikārs māc. Ilmārs Zvirgzds
Trikātas draudze, RAd/VA, māc. Edijs Kalekaurs

“Izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.” (Lk 21:28)

Tās zīmes un brīnumus, ko Dievs, Visuaugstais, man rādījis, man šķiet labi jums darīt zināmus. (Dan 3:32)
Dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un tika mums parādīta. (1Jņ 1:2)