“Slavējiet viņu, saule un mēness, slavējiet viņu, visas gaišās zvaigznes. Lai tie slavē Kunga vārdu, pēc viņa pavēles tie radīti.” /Ps. 148:3, 5/

“Mūsu Kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu, un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv.” /Atkl. 4:11/