“Tā būs tajā dienā – Jišaja sakne kļūs par karogu tautām.” /Jes. 11:10/
“Un tūlīt, no ūdens izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un Svēto Garu kā balodi uz sevi nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.” /Mk. 1:10-11/