“Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs!” /Ps. 100:3/
“Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies, un esam.” /Ap.d. 17:27 – 28/