Liturģija un mūzika

Par mūziku un liturģiju Baznīcā rūpējas liturģijas un mūzikas nozare (BLUM). Tās pienākumos ietilpst sarūpēt dievkalpojuma kārtībai nepieciešamos mainīgos tekstus: lūgšanas, litānijas, introitus utt., kā arī sagatavot alternatīvas svētdienas dievkalpojumu kārtības. Laikiem un apstākļiem mainoties, jāpārskata arī kazuāliju (kristību, laulību, u.c.) kārtības. BLUM nozare strādā pie esošās Dziesmu grāmatas pielikumu veidošanas, lai draudzes varētu turpināt paplašināt savu garīgo dziesmu pūru.