Gēteborgas draudze

Lettiska Församlingen Haga Östergatan 30 SE-411 22 Göteborg
Kamergrauzis Normunds Dr.

Kalpo Gēteborgas draudzē, Norčēpingas draudzē, Zviedrijas apgabala Pārvaldes loceklis Ordinēts 1990. gada 6. janvārī tālr.
lasīt tālāk

Draudzes kalendārs

jūlijs
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Ps 123; Ech 2:1–5; 2Kor 12:2–10; Mk 6:1–13
  1Moz 17:1–7; Rm 6:3–11; Mk 8:1–9

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Frankfurtes un apkārtnes draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
  Viļakas draudze, Dd/BAL, māc. Mārtiņš Vaickovskis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Albans, Bishop Alan Smith, Bishop Richard Atkinson, Bishop Michael Beasley
  Church of Sweden: Diocese of Linköping, Bishop Martin Modéus

  Es liecināšu par Dieva Kunga vareniem darbiem, es atgādināšu, ka vienīgi tu esi taisns! (Ps 71:16)
  Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. (Ef 2:10)

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

  Ps 85:9–14; Am 7:7–15; Ef 1:3–14; Mk 6:14–29
  Jl 3:1–5a; Rm 6:19–23; Mt 7:15–21

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Filadelfijas Sv. Jāņa draudze (ASV)
  Viļānu draudze, Dd/’BAL, palīgmāc. Guntars Agate Paeglis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Newcastle, Bishop Christine Hardman, Bishop designate Mark Wroe
  Church of Norway: Diocese of Møre, Bishop Ingeborg Midttømme

  Manu namu sauks par lūgšanu namu visām tautām. (Jes 56:7)
  Nav vairs nedz grieķa, nedz jūda, nedz apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. (Kol 3:11)

 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

  Ps 23; Jer 23:1–6; Ef 2:11–22; Mk 6:30–34, 53–56
  1Moz 3:9–19; Rm 8:12–17; Lk 16:1–8

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Etlingenas draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
  Vircavas draudze, Ld/JE, māc. Jānis Tālums

  PORVOO PRAYER  – Church of Sweden: Diocese of Skara, Bishop Åke Bonnier
  Church of England: Diocese of Leeds (formerly called the Diocese of West Yorkshire and the Dales), Bishop Nick Baines, Bishop Tony Robinson, Bishop Helen-Ann Hartley, Bishop Toby Howarth, Bishop Jonathan Gibbs, Bishop Paul Slater

  Cik liels tu, Kungs Dievs, – neviens nav kā tu, nav cita Dieva bez tevis, to liecina viss, ko dzirdējām savām ausīm! (2Sam 7:22)
  Jānis raksta: “Viņš uzlika man savu labo roku un teica: “Nebīsties, es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.”” (Atkl 1:17–18)

 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

  Ps 145:10–18; 2Ķēn 4:42–44; Ef 3:14–21; Jņ 6:1–21
  Jer 7:1–11; 1Kor 10:1–13; Lk 19:41–48

  krāsa – zaļa

   

  Sv. Jēkabs vecākais – apustulis

  Ps 7:1–10; Jes 52:7–10; 2Kor 4:7–15; Mt 20:20–23

  krāsa – sarkana

  Aizlūgums
  Eslingenas draudze (Vācija), archib. emer. Elmārs Ernsts Rozītis
  Zalves draudze, Dd/SE, māc. Aleksandrs Ivanovs

  PORVOO PRAYER  – Evangelical Lutheran Church of Lithuania: Bishop Mindaugas Sabutis
  Church of Ireland: Diocese of Derry and Raphoe, Bishop Andrew Foster

  Taisnīgi tiesājiet vārgu un bāru. (Ps 82:3)
  Nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. (1Jņ 3:18)

 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Dievkalpojumi

Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis

Priekšniece Edda Laiviņa
Hjorthagsgatan 3B
SE-413 17 Göteborg
Mob. tālr. +46 (0)70 250 63 05
edda.laivins@outlook.com

Draudzes adrese:
Lettiska Församlingen
Haga Östergatan 30
SE-411 22 Göteborg

Apraksts

2018. gadu iesākām ar lielām pārmaiņām. Bibliotēka telpas bija iztukšotas un grāmatas
aizvestas uz Salacgrīvas bibliotēku. Mūsu prāveste Ieva Graufelde ziņoja, ka viņa ies pensijā.
Stokholma, Upsala un Gēteborga meklēja jaunu mācītāju. Gēteborgas draudze jau bija
iepazinusies ar mācītāju Zilgmi Eglīti, bet viņas aicināja kalpot ziemeļos, līdz ar to Z. Eglīte
vada dievkalpojumus Eskilstūnā un Vesterosā.
Latviešu ev. lut. Baznīcas pārvaldes Zviedrijā priekšniece Kristīne Bergholca izsludināja
konkursu uz draudzes mācītāja vakanci Zviedrijā. Pieteicās trīs mācītāji no Latvijas. No
Gēteborgas draudzes neviens nepiedalījās dievkalpojumos Stokholmā, bet draudzes valde
saņēma dievkalpojuma ierakstus, mācītāju CV un prezentācijas, lai varētu izvērtēt draudzes
mācītāja kandidātus.
Stokholma un Upsala izvēlējās par draudzes mācītāju Kārli Žolu.
Gēteborgā, ciešanu laiku dievkalpojumu, novadīja Dr. Normunds Kamergrauzis. Pēc K.
Bergholces lūguma, viņš bija ar mieru braukt uz Gēteborgu.
Pēc šī dievkalpojuma Gēteborgas draudzes valde nolēma, ka vēlamies lūgt Normundam
Kamergrauzim kalpot Gēteborgas draudzē. Dr. N.Kamergrauzis pieņēma šo lūgumu.

Kontakti

Tālrunis
+46 (0)70 250 63 05
Mājaslapa

Draudzes jaunumi