Gēteborgas draudze

Lettiska Församlingen Haga Östergatan 30 SE-411 22 Göteborg

Draudzes kalendārs

maijs
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Dievkalpojumi

Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis

Priekšniece Edda Laiviņa
Hjorthagsgatan 3B
SE-413 17 Göteborg
Mob. tālr. +46 (0)70 250 63 05
edda.laivins@outlook.com

Draudzes adrese:
Lettiska Församlingen
Haga Östergatan 30
SE-411 22 Göteborg

Apraksts

2018. gadu iesākām ar lielām pārmaiņām. Bibliotēka telpas bija iztukšotas un grāmatas
aizvestas uz Salacgrīvas bibliotēku. Mūsu prāveste Ieva Graufelde ziņoja, ka viņa ies pensijā.
Stokholma, Upsala un Gēteborga meklēja jaunu mācītāju. Gēteborgas draudze jau bija
iepazinusies ar mācītāju Zilgmi Eglīti, bet viņas aicināja kalpot ziemeļos, līdz ar to Z. Eglīte
vada dievkalpojumus Eskilstūnā un Vesterosā.
Latviešu ev. lut. Baznīcas pārvaldes Zviedrijā priekšniece Kristīne Bergholca izsludināja
konkursu uz draudzes mācītāja vakanci Zviedrijā. Pieteicās trīs mācītāji no Latvijas. No
Gēteborgas draudzes neviens nepiedalījās dievkalpojumos Stokholmā, bet draudzes valde
saņēma dievkalpojuma ierakstus, mācītāju CV un prezentācijas, lai varētu izvērtēt draudzes
mācītāja kandidātus.
Stokholma un Upsala izvēlējās par draudzes mācītāju Kārli Žolu.
Gēteborgā, ciešanu laiku dievkalpojumu, novadīja Dr. Normunds Kamergrauzis. Pēc K.
Bergholces lūguma, viņš bija ar mieru braukt uz Gēteborgu.
Pēc šī dievkalpojuma Gēteborgas draudzes valde nolēma, ka vēlamies lūgt Normundam
Kamergrauzim kalpot Gēteborgas draudzē. Dr. N.Kamergrauzis pieņēma šo lūgumu.

Kontakti

Tālrunis
+46 (0)70 250 63 05
Mājaslapa

Draudzes jaunumi