Gēteborgas draudze

Lettiska Församlingen Haga Östergatan 30 SE-411 22 Göteborg
Kamergrauzis Normunds Dr.

Kalpo Gēteborgas draudzē, Norčēpingas draudzē, Zviedrijas apgabala Pārvaldes loceklis Ordinēts 1990. gada 6. janvārī tālr.
lasīt tālāk

Draudzes kalendārs

maijs
 • 1
 • 2

  Cantate
  Ps 22:26-32; Apd 8:26-40; 1Jņ 4:7-21; Jņ 15:1-8
  Jes 42:10-16; Jk 1:17-21; Jņ 16:5-15

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Kanberas draudze (Austrālija)
    Vecsaules draudze , māc Aivars Siliņš

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Southwark, Bishop Christopher Chessun, Bishop Richard
  Cheetham, Bishop Jonathan Clark, Bishop Karowei Dorgu
  Church of Norway:
  Diocese of Björgvin, Bishop Halvor Nordhaug

  Jēzus sacīja: “Vārdi, ko es jums runāju, ir Gars un dzīvība.”(Jņ6:63)

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

  Rogate
  Ps 98; Apd 10:44-48; 1Jņ 5: 1-6; Jņ 15:9-17
  1Ķēn 3: 5-15; Jk 1:22-27; Jņ 16: 23b-30

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Kalgarijas draudze (Kanāda)
    Vecumnieku draudze, māc. Roberts Otomers

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Gloucester, Bishop Rachel Treweek, Bishop Robert Springett
  Church of Sweden:
  Diocese of Västerås, Bishop Mikael Mogren

  Viņa žēlastība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas (Lk 1:50)

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

  Exaudi
  Ps 1; Apd 1:15-17, 21-26; 1Jņ 5:9-13; Jņ 17:6-19
  5Moz 34:1-8; 1Pēt 4:8-11; Jņ 15:26-16:4

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Indianapoles draudze (ASV), prāv. Gunārs Lazdiņš
    Velēnas draudze, māc Ilgvars Matīss

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Guildford, Bishop Andrew Watson, Bishop Jo Wells
  Evangelical Lutheran Church in Denmark:
  Diocese of Viborg, Bishop Henrik Stubkjær

  Kristus saka: “Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis.” (Jņ 12:32)

 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

  Ps 104: 24-34, 35b; Ech 37:1-14 vai Apd 2:1-21 Rm 8:22-27 vai Apd 2:1-21; Jņ 15:26-27, 16:4b-15
  Jl 3; Apd 2:1-18; Jņ 14:23-31a

  krāsa – sarkana

  Aizlūgums
  _Hamiltonas Kristus draudze (Kanāda), prāv. Dāvis Kaņeps
    Ventspils draudze, māc. Valters Ozoliņš

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Exeter, Bishop Robert Atwell, Bishop Nicholas McKinnel,
  Bishop Jackie Searle
  Church of Norway:
  Diocese of Nord-Hålogaland, Bishop Olav Øygard

  “Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar manu Garu!” saka Pulku Kungs. (Zah 4:6b)

 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

  Ps 29; Jes 6:1-8; Rm 8:12-17
  Jes 6:1-8; Rm 11:33-36; Mt 28:18-20

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Hanoveras draudze (Vācija), diak. Laima Urdze
    Vērgales draudze, māc Atis Grīnbergs

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Hereford, Bishop Richard Jackson
  The Lusitanian Church (Portugal):
  Bishop José Jorge Pina Cabral
  The Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad:
  Archbishop Lauma Zušēvica

  Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem! (2.Kor 13:13)

 • 31

Dievkalpojumi

Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis

Priekšniece Edda Laiviņa
Hjorthagsgatan 3B
SE-413 17 Göteborg
Mob. tālr. +46 (0)70 250 63 05
edda.laivins@outlook.com

Draudzes adrese:
Lettiska Församlingen
Haga Östergatan 30
SE-411 22 Göteborg

Apraksts

2018. gadu iesākām ar lielām pārmaiņām. Bibliotēka telpas bija iztukšotas un grāmatas
aizvestas uz Salacgrīvas bibliotēku. Mūsu prāveste Ieva Graufelde ziņoja, ka viņa ies pensijā.
Stokholma, Upsala un Gēteborga meklēja jaunu mācītāju. Gēteborgas draudze jau bija
iepazinusies ar mācītāju Zilgmi Eglīti, bet viņas aicināja kalpot ziemeļos, līdz ar to Z. Eglīte
vada dievkalpojumus Eskilstūnā un Vesterosā.
Latviešu ev. lut. Baznīcas pārvaldes Zviedrijā priekšniece Kristīne Bergholca izsludināja
konkursu uz draudzes mācītāja vakanci Zviedrijā. Pieteicās trīs mācītāji no Latvijas. No
Gēteborgas draudzes neviens nepiedalījās dievkalpojumos Stokholmā, bet draudzes valde
saņēma dievkalpojuma ierakstus, mācītāju CV un prezentācijas, lai varētu izvērtēt draudzes
mācītāja kandidātus.
Stokholma un Upsala izvēlējās par draudzes mācītāju Kārli Žolu.
Gēteborgā, ciešanu laiku dievkalpojumu, novadīja Dr. Normunds Kamergrauzis. Pēc K.
Bergholces lūguma, viņš bija ar mieru braukt uz Gēteborgu.
Pēc šī dievkalpojuma Gēteborgas draudzes valde nolēma, ka vēlamies lūgt Normundam
Kamergrauzim kalpot Gēteborgas draudzē. Dr. N.Kamergrauzis pieņēma šo lūgumu.

Kontakti

Tālrunis
+46 (0)70 250 63 05
Mājaslapa

Draudzes jaunumi