Ceturtā svētdiena ciešanu laikā

Laetare (Priecājies)

Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad nepienāks gals, tā ir jauna ik rītu. Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā. Āmen.
(Juris Saivars)

Lasījumi katrai dienai:
22.03. Sv * Jesajas 66.10
23.03. P. * Jāņa ev. 15.5-11
24.03. O. * Mateja ev. 5:1-12
25.03. T. * Apustuļu darbi 9.1-20
26.03. C. * Jāņa atklāsmes gr. 21.1-5; 22.1-3
27.03. P. * Lūkas ev. 15.8-11
28.03. Ss. * Jāņa ev. 6.35,41; 8.12; 10.7,9; 11.25 un 14.6

Foto: Baiba Rēdmane

Citi Jaunumi